Sluiten

Energielabel A-verplichting (2030)

Zo moet conform het Bouwbesluit 2012 vanaf 1 januari 2023 elk kantoor groter dan 100 m2 minimaal energielabel C. Voldoet het gebouw tegen die tijd niet aan de eisen, dan vervalt de kantoorfunctie van het gebouw. Vanaf 2030 doet de overheid daar nog een schep bovenop; in dat jaar is namelijk waarschijnlijk zelfs energielabel A verplicht. Het streven naar energielabel A blijkt verder prima in te passen in bredere trends richting duurzaamheid. Het BREEAM-keurmerk bijvoorbeeld, dat aangeeft of een kantoor een gezonde leefomgeving heeft en of het duurzaam en verantwoord gebouwd is.