Sluiten

Energielabel A - 2030

Conform het Bouwbesluit 2012 zal vanaf 1 januari 2023 elk kantoor groter dan 100 m2 minimaal energielabel C moeten hebben. Voldoet het gebouw tegen die tijd niet aan de eisen, dan vervalt de kantoorfunctie van het gebouw. Voor 2030 doet de overheid daar nog een schep bovenop; vanaf dan wordt er naar gestreefd dat alle (bestaande) gebouwen ten minste label A hebben.

Energielabel A zal ook dan (nog) geen verplichting zijn, maar indien u al aanpassingen moet doen om aan de label-C plicht te voldoen is het wellicht verstandig om na te denken over verdere verduurzaming van uw kantoor. Het streven naar energielabel A blijkt verder prima in te passen in bredere trends richting duurzaamheid. Het BREEAM-keurmerk bijvoorbeeld, dat aangeeft of een kantoor een gezonde leefomgeving heeft en of het duurzaam en verantwoord gebouwd is.