Sluiten

Buitenverlichting

Iedereen vindt een goede openbare verlichting belangrijk omwille van zeer uiteenlopende belangen. Verkeers- en sociale veiligheid vormen de meest evidente criteria maar ook energieverbruik en milieueffecten als lichtvervuiling, winnen sterk aan belang. Het is de taak van de bevoegde instanties de voorwaarden en serviceniveaus voor openbare verlichting te definiëren, de gebruikerstevredenheid op te volgen en daar waar nodig bij te sturen. Tegelijk wordt van hen verwacht dat ze de kosten op lange termijn onder controle houden. Daarvoor laten ze zich bijstaan door de netbeheerders en lichtadviseurs.

Maatregelen voor een betere openbare verlichting


In de afgelopen decennia werden reeds heel wat structurele verbeteringen inzake openbare verlichting gerealiseerd. Op het vlak van veiligheid streeft men in toenemende mate naar een meer gelijkmatige lichtverdeling, waardoor 'donkere gaten' in de waarneming van de omgeving vermeden worden. Inzake milieu is men bewuster gaan omspringen met lichtvervuiling. Op het vlak van energie-efficiëntie lag het accent op energiezuinige lampen, led lichtbronnen en/of elektronische voorschakelapparatuur, tot en met lichtsturing/dimming.

LED


De LED technologie biedt vele voordelen. Het belangrijkste kenmerk is de besparing van het energieverbruik. Bij deze nieuwe kansen, die een belangrijke bijdrage leveren aan de bescherming van het klimaat en het milieu, zijn er nog meer kwaliteiten zoals een lange levensduur, goede aanstuurmogelijkheden, kleinere vormgeving en flexibiliteit met betrekking tot het lichtspectrum. Deze sterke punten hebben leds tot een aantrekkelijk substituut gemaakt van conventionele lichtbronnen.