Sluiten

Sport en recreatie

Slimme oplossingen voor verlichting van sportinfrastructuur

Sportaccommodaties zijn er zowel voor professionele als recreatieve toepassingen. Verlichting speelt daarbij een belangrijke rol. De verlichting moet er immers voor zorgen dat spelers in optimale condities kunnen presteren en dat toeschouwers kunnen genieten. Maar sport wordt niet alleen op topniveau beoefend. Vaak heeft een sporthal of zwembad naast de sportbeleving ook een functie als recreatie- en ontmoetingsplaats voor zeer uiteenlopende activiteiten.

Verlichting is één van de belangrijkste onderdelen van de inrichting van een sporthal. Het verlichtingsniveau, de gelijkmatige lichtverdeling, lichtrichting, schaduwvorming of verblinding kunnen zowel voor een wedstrijd op internationaal als nationaal niveau, hetzij bij recreatief sporten hinderlijk zijn. Goed zichtbare terreinmarkering, maar evenzeer een aangepaste verlichting van het speelveld en de ruimte moeten zowel de spelers als scheidsrechters toelaten optimaal te presteren, het spelplezier van de recreatieve sporter en van de supporter waarborgen, op elk competitieniveau en voor elke sporttak.

Relighting


Vaak zijn verlichtingsinstallaties van sportinfrastructuren aan renovatie of vervanging toe. Dat vergt een behoorlijke investering. Reden te meer om een grondige kosten-baten analyse te maken. Een relighting op basis van de modernste verlichtingstechnieken en -armaturen kan het energieverbruik en onderhoud immers aanzienlijk reduceren.

De norm


Verlichtingstoestellen voor toepassing in sport- en recreatielokalen zijn speciaal ontworpen voor het creëren van hoge, uniforme verlichtingsniveaus. Tegelijk moeten ze voorkomen dat verblinding optreedt, en dienen ze in vele gevallen ook 'balbestendig' te zijn conform de norm DIN 0710-13. Om deze fundamentele eisen te verzekeren is er ook de Belgisch-Europese normering NBN EN 12193. Die geeft richtlijnen voor de verlichting van meerdere sporttakken - zowel binnen- als buiten. Het gaat om eisen voor de verlichtingssterkte, de kleurweergave-index en de meetpunten.