Sluiten

Een nieuwe toekomst voor uw vastgoed met een beter rendement

Wanneer een kantoorgebouw in 2023 niet voldoet aan de wettelijke eis van minimaal energielabel C, mag het niet meer als zodanig gebruikt worden. De energielabel C-verplichting voor kantoren > 100m² is geldig vanaf 1 januari 2023. Dit betekent een Energie-Index van 1,3 of beter. Voldoet het gebouw niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Welke erkende maatregelen u moet nemen, uw informatieplicht t.a.v. uw energieverbruik en de wijze waarop de
overheid toeziet op de uitvoering van de verplichting, staat gepubliceerd op www.rvo.nl.

Verlichting heeft een belangrijk aandeel in het energieverbruik, hierdoor hebben veel van de door de overheid verplicht gestelde maatregelen betrekking op energie efficiënte verlichting. Lichttechniek is continu in ontwikkeling. De LED techniek is inmiddels volwassen geworden waarbij slimme besturingstechnieken uw gebouw ook SMART kunnen maken. Intelligente sensoren, vaak geplaatst in arma­turen, zijn in staat te communiceren met een platform. Deze sensoren genereren data die naast aanwezig­heidsschakeling en lichtsterkteregeling ook informatie verzamelen m.b.t. klimaat, traffic, ruimtegebruik en energiemonitoring in een gebouw. Op basis van deze data kan het gebouw efficiënter worden gebruikt. Axioma helpt u graag bij het realiseren van een passende lichtoplossing.

Tussenlijn Licht
Energy label gb04b5464b 1920

be·spa·ring (de; v; meervoud: besparingen)

1. het besparen: ter besparing van kosten