Sluiten

Een nieuwe toekomst met een beter rendement

Verlichting heeft een belangrijk aandeel in het energieverbruik, hierdoor hebben veel van de door de overheid verplicht gestelde maatregelen betrekking op energie efficiënte verlichting. Lichttechniek is continu in ontwikkeling. De LED techniek is inmiddels volwassen geworden waarbij slimme besturingstechnieken uw gebouw ook SMART kunnen maken. Intelligente sensoren, vaak geplaatst in arma­turen, zijn in staat te communiceren met een platform. Deze sensoren genereren data die naast aanwezigheidsschakeling en lichtsterkteregeling ook informatie verzamelen m.b.t. klimaat, verkeer, ruimtegebruik en energiemonitoring in een gebouw. Op basis van deze data kan het gebouw efficiënter worden gebruikt. Axioma helpt u graag bij het realiseren van een passende lichtoplossing.

Energielabel C

Wanneer een kantoorgebouw in 2023 niet voldoet aan de wettelijke eis van minimaal energielabel C, mag het niet meer als zodanig gebruikt worden. De energielabel C-verplichting voor kantoren > 100m² is geldig sinds 1 januari 2023. Dit betekent een Energie-Index van 1,3 of beter. Voldoet het gebouw niet aan de eisen, dan mag u het sinds 1 januari van dit jaar niet meer als kantoor gebruiken. Welke erkende maatregelen u moet nemen, uw informatieplicht t.a.v. uw energieverbruik en de wijze waarop de overheid toeziet op de uitvoering van de verplichting, staat gepubliceerd op www.rvo.nl.

Energielabel A

Voor 2030 doet de overheid er nog een schep bovenop; vanaf dan wordt er naar gestreefd dat alle (bestaande) gebouwen ten minste label A hebben. Energielabel A zal ook dan (nog) geen verplichting zijn, maar indien u al aanpassingen moet doen om aan de label-C plicht te voldoen is het wellicht verstandig om na te denken over verdere verduurzaming van uw kantoor. Het streven naar energielabel A blijkt verder prima in te passen in bredere trends richting duurzaamheid. Het BREEAM-keurmerk bijvoorbeeld, dat aangeeft of een kantoor een gezonde leefomgeving heeft en of het duurzaam en verantwoord gebouwd is.

Tussenlijn Licht

ren·de·ment (het; o; meervoud: rendementen)

1. opbrengst van een economische activiteit = winst
2. nuttig effect van iets, bijv. van een apparaat