Sluiten

Verantwoord Licht

Verantwoord Licht - het uitgangspunt van de RIDI Group

Responsible light 2560

De RIDI Group produceert al meer dan 60 jaar verlichtingsproducten lokaal, duurzaam en met oog voor langdurig en onderhoudsvriendelijk gebruik. Als 100% dochter van de RIDI Group onderschrijft Axioma het belang van deze werkwijze. Tenslotte is een duurzame toekomst, zowel op het gebied van milieu als ons welzijn, een verantwoordelijkheid van ons allemaal!

Tussenlijn Licht

Sustainability

Our products are designed, manufactured and distributed in a way to make them as sustainable as possible.
Our Certified Refurbished program gives nearly new products a second life.

Onze producten zijn zo ontworpen, vervaardigd en gedistribueerd dat ze zo duurzaam mogelijk zijn. Ons Certified Refurbished programma geeft bijna nieuwe producten een tweede leven.

LEDification

We chose to build our LED boards in house meaning fewer transport miles and guaranteed availability of spares for future maintainability

We hebben ervoor gekozen om onze LED-boards in huis te fabriceren. Dit betekent minder transportkilometers en gegarandeerde beschikbaarheid van reserveonderdelen voor toekomstig onderhoud.

SMART Lighting

Our lighting control options reduce energy usage by turning the lights off when they’re not needed and making full use of the available natural light

Onze mogelijkheden voor lichtregeling verminderen het energieverbruik door de verlichting uit te doen wanneer dit niet nodig is en in plaats daarvan optimaal gebruik te maken van het beschikbare natuurlijke licht.

Design Standards

We are working to bring together all the latest environmental product declarations (EPD's) throughout 2022. Adding to our existing portfolio of BIM and photometric data.

We werken eraan om in 2022 alle nieuwste productieverklaringen (EPD's) samen te brengen. Dit als aanvulling op onze bestaande portfolio van BIM- en fotometrische gegevens.

Well being

Lighting is for people. As we learn more about the physiological effects lighting has on us, we endeavour to produce and design systems that contribute to your wellbeing.

Verlichting is voor mensen. Naarmate we meer leren over de fysiologische effecten die verlichting op ons heeft, proberen we systemen te produceren en ontwerpen die bijdragen aan uw welzijn.