Sluiten

Hoe gaat Axioma te werk?

1. Inventarisatie
Wij stellen uw wensen, doelen en het besparingspotentieel, die bijdragen aan energie-efficiëntie en gebruikscomfort, vast.

2. Ontwikkeling lichtplan
Axioma selecteert de juiste armaturen en systemen, zo nodig in overleg met uw technisch adviseur. Ook maken wij ondersteunende lichtberekeningen.

3. Projectplan
U ontvangt een adviesplan met kostprijs en TCO-berekening. In deze fase kunnen wij voorzien in bemonstering of een proefopstelling.

4. Uitvoering
Samen met u en de installateur coördineren wij de leveringen op de gewenste tijd en plaats.

5. Oplevering
Axioma assisteert bij het in bedrijf stellen. Met licht­metingen kunnen vooraf gemaakte lichtberekeningen worden getoetst.

6. Evaluatie
Wij evalueren het resultaat met u en geven zo nodig instructies aan beheerders en eindgebruikers. Onze ervaringen zetten we weer in bij nieuwe projecten

Bent u toe aan een functioneel lichtontwerp voor uw pand? Neem dan contact met ons op. Dat kan ook als u behoefte heeft aan advies, een lichtberekening of een second opinion. Onze lichtadviseurs vertellen u graag alles over de mogelijkheden m.b.t. energie-efficiëntie en lichtcomfort.