Sluiten

Hoe gaat Axioma te werk?

S Piek4


"Als verlichtingsspecialist biedt Axioma,
naast innovatieve totaaloplossingen,
ook haar kennis en expertise aan om bedrijven hierin te ondersteunen."


Stefan Piek

Sales Manager Axioma Nederland

Tussenlijn Licht

1. Inventarisatie
Wij stellen uw wensen, doelen en het besparingspotentieel, die bijdragen aan energie-efficiëntie en gebruikscomfort, vast.

2. Ontwikkeling lichtplan
Axioma selecteert de juiste armaturen en systemen, zo nodig in overleg met uw technisch adviseur. Ook maken wij ondersteunende lichtberekeningen.

3. Projectplan
U ontvangt een adviesplan met kostprijs en TCO-berekening. In deze fase kunnen wij voorzien in bemonstering of een proefopstelling.

4. Uitvoering
Samen met u en de installateur coördineren wij de leveringen op de gewenste tijd en plaats.

5. Oplevering
Axioma assisteert bij het in bedrijf stellen. Met licht­metingen kunnen vooraf gemaakte lichtberekeningen worden getoetst.

6. Evaluatie
Wij evalueren het resultaat met u en geven zo nodig instructies aan beheerders en eindgebruikers. Onze ervaringen zetten we weer in bij nieuwe projecten

Bent u toe aan een functioneel lichtontwerp voor uw pand? Neem dan contact met ons op. Dat kan ook als u behoefte heeft aan advies, een lichtberekening of een second opinion. Onze lichtadviseurs vertellen u graag alles over de mogelijkheden m.b.t. energie-efficiëntie en lichtcomfort.

Tussenlijn Licht

Bij Axioma hebben we een passie voor licht, of eigenlijk voor Verlichting. En wel voor iedere betekenis van dit woord.

ver•lich•ting (de; v; meervoud: verlichtingen)

  1. installatie om iets te verlichten
  2. vermindering van de moeilijkheid
  3. een intellectuele beweging uit de achttiende eeuw, waarbij wetenschappelijk denken vanuit rationalisme en empirisme centraal stond.